USLUGE

Kontakt sa proizvođačima u zemlji porijekla

Kontakt sa kupcima u inostranstvu

Priprema dokumenata za uvoz i izvoz

Savjetovanje za međunardoni transport svježih i smrznutih proizvoda

Savjetovanje za međunardone forme plaćanja

Prisustvo na izložbama prehrambenih proizvoda